GR – Relazione GEOLOGICA

GL – Carta della litologina superficiale: TAV.1 TAV.2TAV.3TAV.4TAV.5TAV.6TAV.7

GG – Carta geomorfologica: TAV.1TAV.2TAV.3TAV.4 -TAV.5TAV.6TAV.7

GZ – Carta della zonizzazione geologica: TAV.1 -TAV.2TAV.3TAV.4TAV.5TAV.6TAV.7